Obresti - Dodajanje
Podatki za vnos
  Osnovni podatki  
  Upnik  
  Dolžnik naziv  
  Dolžnik naslov  
  Dolžnik poštna št. in pošta  
  Namen  
  Izračun za datum izplačila      
 
Postavke
# Vrsta Konto Dokument št. / datum Datum valute Znesek dolga (EUR) Znesek vračila (EUR) Saldo (EUR) Obrestna mera (%) Št. dni Obresti (EUR) Obresti skupaj (EUR) Skupaj (EUR)
Dodaj postavko
 
Dodatni podatki
  Dodatni podatki  
  Opomba