Obresti - Dodajanje
Podatki za vnos
  Osnovni podatki  
  Upnik  
  Dolžnik naziv  
  Dolžnik naslov  
  Dolžnik poštna št. in pošta  
  Namen  
  Izračun za datum izplačila      
 
Postavke
# Vrsta Datum Znesek (EUR) Obrestna mera (%) Št. dni Obresti za obd. (EUR) Obresti na dan (EUR) Skupaj na dan (EUR)  
       
 
Dodatni podatki
  Dodatni podatki  
  Opomba